Vogelen

Vogelen in de Weerribben is een ware belevenis. NP  Weerribben-de Wieden behoort de belangrijkste moerasgebieden van Nederland en Europa. Het gebied bestaat uit rietmoerassen, moerasbossen en vochtige graslanden en rietvelden. Daarom is het ook de plek waar vogels zich graag bevinden.

Bijzondere vogelsoorten

Zo komen hier onder andere de Roerdomp, Porseleinhoen, Purperreiger en Zwarte Stern hier tot broeden.
Andere kenmerkende vogels van het gebied zijn de Wielewaal, Bruine kiekendief, Baardman en de Blauwborst.

Vogelkijkhut

Nabij  Kalenberg bevinden zich 2  Vogelkijkhutten: 1 bij het gehucht Nederland en 1 bij de Meenthe-brug.

Vogelaars komen daarom graag naar de Weerribben om te genieten van de vele bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten van dit gebied. Elk seizoen heeft wel iets moois te bieden.

Meer informatie vind u op deze website.