De Weerribben-de Wieden behoort de belangrijkste moerasgebieden van Nederland. Het gebied bestaat uit rietmoerassen, moerasbossen en vochtige graslanden. Daarom is het ook de plek waar vogels zich graag bevinden. Zo komen onder andere de Roerdomp, Porseleinhoen, Purperreiger en Zwarte Stern hier tot broeden.
Andere kenmerkende vogels van het gebied zijn de Wielewaal, Bruine kiekendief, Baardman en de Blauwborst.
Nabij  Kalenberg bevinden zich 2  Vogelkijkhutten: 1 bij het gehucht Nederland en 1 bij de Meenthe-brug.

Vogelaars komen daarom graag naar de Weerribben om te genieten van de vele bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten van dit gebied. Elk seizoen heeft wel iets moois te bieden.

Meer informatie vind u op deze website.